Berit Alette Mienna

Berit Alette Mienna er joiker og pedagog. Hun vokste opp med joik og fortellinger, og denne erfaringen bruker hun når hun underviser joik til alle generasjoner.