Ragnhild Furebotten

Felespiller Ragnhild Furebotten er fortolker og formidler av den nordnorske folkemusikken, og har denne musikktradisjonen som base for all sin utøvende virksomhet. Furebotten er kjent som en solid tradisjonsbærer, men med et utpreget personlig uttrykk og sterke nytenkende elementer i sin musikk.  Hun er også en meget velkjent dame for Kalottspelpublikummet, og vi gleder oss til å høre henne i Løvhaugfjøsen!